زندگی در پیش رو

من همیشه دنبال یه نمونه شرح حال هستم که تو هر بخشی به عنوان راهنما ازش استفاده کنم اما متاسفانه یا پیدا نمی شه یا فارسی نیست یا ناقصه...این هایی که اینجا با شما به اشتراک می ذارم شرح حال هاییه که آخر بخش هام تحویل دادم...شاید به خاطر آماتور بودنم خیلی کامل نباشن اما قابل قبول بودن چون نمره کامل رو گرفتن...امیدوارم این ها کمکی باشه براتون که نسبت به اینها شرح حال های به مراتب بهتر و کامل تری بنویسید...لبخند

1. نمونه ی شرح حال و معاینه در بخش جراحی عمومی

2. نمونه ی شرح حال و معاینه بالینی در بخش زنان (ژنیکولوژی)

3. نمونه ی شرح حال و معاینه بالینی در بخش زنان (مامایی)

4. نمونه ی شرح حال و معاینه بالینی در بخش درماتولوژی

5. نمونه ی شرح حال و معاینه بالینی در بخش روانپزشکی (دست نویس)

| | | مدیر |

Design By : shotSkin.com