زندگی در پیش رو

» سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم/به کدام دوست گویم که محل راز باشد :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» من از آن روز که در بند توم آزادم :: سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
» چه دانمهای بسیار است لیکن من نمی دانم... :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست... :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» هنوز با همه دردم امید درمان است/که آخری بود آخر شبان یلدا را... :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» !A New Era Has Begun :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» تو قدر خود نمی دانی، چه حاصل...؟! :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» قال و مقال عالمی می کشم از برای تو... :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» اطلاعیه :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
» مرا از ارتفاع هیچ شکستی نترسان... :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» و این منم زنی تنها در آستانه ی فصلی سرد!... :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
» نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست... :: پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠
» جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠ :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» دردا...در این دیار...شکایت کدام درنده به درنده ی دیگری باید؟! :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست... :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» بار دیگر شهری که دوست نمی داشتم!... :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» هوای تازه... :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» رویا... :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» من این روزا یه حال دیگه ای دارم... :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» پیشنهاد :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» ازت خسته ام و باز وابسته ام... :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بخش زنان :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» فیزیوپاتولوژی :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠
» ان مع العسر یسرا...! :: پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠
» عید :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» تولد... :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» پاییز من دوباره ز راه آمدی... :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» جراحی عزیز!... :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» دنیای این روزهای من... :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
» میان ماه من تا ماه گردون...! :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» تفاوت...از جنس یک پزشک :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» نمی دانم چه می خواهم بگویم! :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» چگونه برای آزمون علوم پایه آماده شویم!؟ :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» پراکنده :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
» ترس ما بیرون از دایره ی رحمت اوست :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را/تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید! :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» بیا و کشتی ما در شط شراب انداز! :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» سفرنامه! :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» امروز همه روی جهان زیر پر ماست! :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند؟ :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» دیدنی ها کم نیست... :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» مرا تو بی سببی نیستی!... :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
» بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی...مقبول طبع مردم صاحب نظر شود! :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» بدون عنوان! :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
» جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» با تو شاه ماهی دریام!!! :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری... :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» مرو از دست من ای یار... :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
» چقدر همه ی چیزهای خوب خوب است! :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» هوای پر از دلخوشی!!! :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» عاقبت خط جاده پایان یافت! :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
» ؟؟ :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
» همه ی جان و تنم،وطنم،وطنم،وطنم،وطنم... :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» شعله فکن در قفس ای آه آتشین!! :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عیدانه فراوان شد!تا باد چنین بادا!!! :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳۸۸
» شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» به دیدارت آرایش جان کنم!!! :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧ :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» جوابیه :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
» شادم که می گذرد این روزها! :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» هنوز هم هستم!(ویرایش شده!) :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧
» گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست،در و دیوار گواهی بدهد کاری هست! :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» به یاد دلخوشی های فراموش!!! :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
» چه روزگار غریبی... :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» بس بگردید و بگردد روزگار! :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» این حالِ منِ بی توست... :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» WONDERLAND! :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» CAT IN THE HOUSE! :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» .... :: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
» دیابت-گری و شب شعر :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
» به دانشکده بر می گردیم!!! :: جمعه ٦ مهر ۱۳۸٦
» برای تویی که... :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦
» و سیروا فی الارض! :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» .نقطه ، سر خط. :: جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦
» با آخرین نفسهایم!!! :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» حق من نبود!!! :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آن بگذشت...این نیز بگذرد... :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» دو تا پست داغ داغ!!! :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦
» می پوچیم! :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» ...کاشکی بودی و می دیدی که چی آوردی به روزم!... :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
» کاشان نامه! :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
» تبریک مخصوص :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» سوسک پررو! :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» ...که چرخ شعبده باز هزار بازی از این طُرفه تر برانگیزد!!!... :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» ...غنچه بودی، شکفتی... :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» خل می شویم! :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
» جفت پوچ! :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
» Welcome to the filternet! :: جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥
» جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥
» پاسخستان! :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥
» تن من می لرزه اما تو رو از خودم می گیرم... :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥
» تشکرنامه :: شنبه ٩ دی ۱۳۸٥
» شهر هرت! :: جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
» جمعه ۸ دی ۱۳۸٥ :: جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
» خوش آمدستان!! :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
» خودم کردم که لعنت بر خودم باد! :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥
» چی شده؟؟!؟! :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥
» نایافته دم ، دو گوش گم کرد! :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
» هی منو تهدیدم نکن که می رم،یه چیزی هم دستی میدم نباشی! :: جمعه ۱ دی ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
» اعتماد به نفس کاذب!! :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥
» مهم کبوتری است که از تراوش باران می گریزد... :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥

Design By : shotSkin.com